ETİK VE UYUM YÖNETİMİ

ETİK VE UYUM YÖNETİMİ

FA YAPI GRUP, kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte uygun değerleri yol gösteren genel dayanak noktası yapmış ve uzun süreli başarının sağlanabilmesi için bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmüştür. Doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik konularındaki saygınlığı ile kendi profilini oluşturarak gurur duymuştur. Ayrımcılık yapılmaksızın sorumluluk bilinci ile tüm personellerinin de gerekli standartlara uyması için değerlendirmeler yapmaktadır.
FA YAPI GRUP, çalışanları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve diğer iş ortakları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük ilkelerine bağlanmaktadır.
FA YAPI GRUP, tüm sorumluluklarını zamanından önce ve kusursuz yerine getirerek güvenilirlik ve itibar temsili olmayı hedeflemektedir.
FA YAPI GRUP, düzenli ekip çalışması ile her türlü bilgi ve düşünceyi rahatlıkla paylaşan kişilerin iş ahlakı kuralları içerisinde hareket etmesini sağlamaktadır.
FA YAPI GRUP, yasal sorumluluklarının, topluma ve çevreye, çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilerine ve sektöre karşı sorumluluklarının bilincindedir.
FA YAPI GRUP, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için uygulamalara ve standartlara bağlılığı zorunlu kılmaktadır.
FA YAPI GRUP, gerçek bir kalite sistemi uygulayarak geniş kapsamlı teknolojik kalite düzeyini geliştirmek amacıyla iş süreçlerini tasarlamaktadır.
FA YAPI GRUP, din, dil, ırk, cinsiyet ve statü gibi farklılıkları gözetmeksizin şeffaflık davranışı içerisinde daima adalet kavramını desteklemektedir.
FA YAPI GRUP, ismini ve geçmişini  olumsuz etkileyecek menfaat sağlayan iş ilişkilerine girmeyerek rakip firmalar ile olan ilişkilerini dürüstlük ve erdemlik ile yönetmektedir.
FA YAPI GRUP, özel bilginin, belgenin, anlaşmaların, ticari sırların, özlük dosyalarının gizliliğinin korunmasını ve görevin kötüye kullanılmamasını taahhüt etmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK

FA YAPI GRUP, sürdürdüğü inşaat ve yapı faaliyet alanlarında imza attığı başarılı projeler ile kararlı büyüme hedefi doğrultusunda güçlü adımlarla yoluna devam etmektedir. Hedeflerine ulaşmak gayesiyle toplum için oluşturduğu değerleri geliştirmeye çalışmaktadır. Sosyal sorumluluk bilincimiz, kurumsal misyonumuzun önemli unsurlarından biri olmaktadır.
Yaşama geçirdiğimiz projeler ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik uygulamalar, sürdürülebilir iş süreçlerine ve markamızın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Bu çerçevede;
Etkinliklerimizin çevreye tesirini en az düzeyde tutmak, doğanın dengesini koruyacak önlemler almak, doğal kaynakları etkin kullanarak tüketimi alt seviyelere indirmek, sosyal çevreye ve tarihi eserlere verilebilecek etkileri bertaraf etmek, topluma ilişkin bilincin gelişmesini sağlamak ve eğitim yapısının sağlamlaştırılması için her türlü desteği oluşturmak vazgeçilmez sorumluluklarımızdandır.
Sosyal yaşama destek, eğitime katkı, kültür ve sanat, doğa, çevre, spora teşvik ve sağlık konularındaki projelerimizi sürekli olarak yürütmekteyiz. Bu konularda ülkemize değer katacak her aktiviteyi planlayıp yaşama geçirmekteyiz.

FA YAPI GRUP İNŞAAT