POLİTİKALARIMIZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

FA YAPI GRUP, inşaat ve yapı faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürü sürekli iyileştirmesini sağlamaktadır.
FA YAPI GRUP, güvenli çalışma ortamı oluşturarak kazaları önlemeye, kendi çalışanlarının, alt taşeronlarının ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uymak için devamlı çaba ve özen çalışması göstermektedir.
Yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına uymak ve çalışanların da tüm yasal gerekliliklere uymasını taahhüt etmek,
Çalışan personellerin sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yönlendirmek,
Tedbiri önceden alarak riskleri azaltmak, iş sağlığı ve güvenliği konularında iyileştirme yapmak ve şartlara uygunluğun sağlanması için sık aralıklarla politikasını gözden geçirmek,
İSG Yönetim Sistemi kurarak iş kazası, yaralanma ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri tespit etmek, sonrasında ortadan kaldırmak, bu yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına devamlı çalışmalar yapmak,
İş Sağlığı ve Güvenliği konularında teknolojik gelişmelerin takipçisi olmak, çalışmaları bu süreçte yönlendirmek, tüm toplantı ve potansiyel riskleri önleme eğitimlerine personel ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,
Personellerin işyeri ve şantiyelerde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerine yönelik belirlenen zaman dilimlerinde sağlık gözetimlerini yapmak, dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmek,
Firmamızın kararlı ve istikrarlı tutumu ile inşaat ve yapı faaliyetlerinde uygulayacağı ve geliştireceği hedefleridir.

FA YAPI GRUP İNŞAAT

KALİTE POLİTİKASI

FA YAPI GRUP, faaliyet gösterdiği inşaat ve yapı alanlarında, her zaman en iyi performansı göstererek tüm inşaat ve yapılarını farklı üst düzey kalitede tamamlamayı başarmaktadır.
FA YAPI GRUP, hizmetlerini yürütürken müşteri memnuniyetini sağlamak için hedefler ortaya koyar. Her gün artan ve değişen müşteri taleplerini karşılamak ve hizmet kalitesini arttırmak konusunda uzman personeli ile teknolojik gelişmeleri yakından izlemektedir. Teslim süresi ve üst düzey standartlardaki beklentileri sorunsuz bir şekilde hayata sunar.
FA YAPI GRUP, mükemmeli sağlamak için Kalite Yönetimi sistemi kurarak, modern ve şık imalat metotları kullanarak, başarılarının devamlılığını sağlar. Bu başarıları elde etme yolunda müşterileri, çalışanları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve diğer iş ortakları ile birlikte yaptığı işlerde kalitede oluşacak olumsuz etkileri yok etmek için Kalite İlkelerinden asla ödün vermemektedir.
FA YAPI GRUP, önceliği müşteri talep ve ricalarıdır. Güven üzerine kurulu sisteminde uzun soluklu yola çıkar ve yürürlükteki yasal mevzuat şartları doğrultusunda tecrübelerini projelerine aktarır. Birlik ve beraberlik içerisinde süreç takibini en kaliteli şekilde yöneterek hedefine ulaşmak için  süreçli çalışır.
FA YAPI GRUP,Operasyonel verimlilik doğrultusunda teknolojik imkanların hepsini kullanarak, her işinde başarılı olmak için etkin kontrol ve takip oluşturur. Tüm çalışanları ile beraber devamlı öğrenerek ve bilgiyi paylaşarak faaliyetlerini yaşama yansıtır.

 

FA YAPI GRUP İNŞAAT

ÇEVRE ve DOĞA POLİTİKASI

FA YAPI GRUP, üst yönetimi Çevre Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını her zaman garanti eder.
FA YAPI GRUP, yönetimi ve çalışanları olarak çevreye zarar vermemek konusundaki tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek,
Çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uymak,
Çevrenin korunması için sürekli kaynak sağlamak,
Çevresel tehdit sağlayan riskleri en aza indirecek önlemleri almak ve çalışanların eğitimine destek vermek,
Çevre hedeflerimize ulaşmak için performansımızı sürekli iyileştirmek,
Doğal kaynakları etkin kullanarak atıkları en aza indirmek,
Atık ve gürültü olanağını en aza indirmek,
Geri dönüşüm imkânları ve atıkları zararsız hale getirmeyi sağlamak.
Üst yönetim sistemimizin sorumluluğundadır.
FA YAPI GRUP olarak çevre politikamızın temelini oluşturan faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak temel şartlarımızdandır.

 

FA YAPI GRUP İNŞAAT